Verplichte volksverzekeringen

Verplicht verzekerd

Nederlanders die in Nederland wonen zijn over het algemeen verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. Er is sprake van "Wonen in Nederland" zodra men meer dan 4 maanden per half jaar in Nederland verblijft. De 4 maand telling bepaald of men zich weer moet inschrijven in het bevolkingsregister. Na inschrijving start de verzekeringsplicht.

Wonen in Nederland en verplicht verzekerd
Wonen in Nederland en verplicht verzekerd

 
De volksverzekeringen zijn:

- Algemene Ouderdomswet (AOW)
- Algemene nabestaandenwet (Anw)
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
- Algemene Kinderbijslagwet (hiervoor betaalt u geen premie)

Hiervoor betaalt men premie zodra men in Nederland woont.

Geëmigreerd en verplicht verzekerd

Ook na emigratie kan het zijn dat u verplicht verzekerd blijft voor de volksverzekeringen. Indien u niet in Nederland woont bent u toch verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen in de volgende gevallen:

-    U werkt fysiek in Nederland, betaalt belasting zonder detacheringverklaring van een ander land;
-    U werkt buiten Nederland en met een Nederlandse detacheringverklaring.
-    U werkt als Nederlander in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat
-    U werkt als Nederlander bij een Nederlandse overheidsinstelling in het buitenland.
-    Gezinsleden blijven ook verzekerd, tenzij zij buiten Nederland werken meer dan de belastingvrije voet.
-    U vervoert regelmatig personen of goederen buiten Nederland voor een Nederlands bedrijf.
-    U op een transport schip woont, zijn uw gezinsleden die aan boord wonen ook verzekerd.
-    U verblijft tijdelijk voor studie in het buitenland en werkt daar niet.
-    U verblijft in voor zorg buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Sanatorium in Davos.

Indien u verzekerd bent voor de AWBZ bent u ook verplicht verzekerd voor de zorgverzekeringswet. En is verplicht om een verzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.

Nieuw in 2011 : Betaalbaar internet per TV satelliet in Europa.
 

Geëmigreerd en niet verzekerd

Als u niet meer verzekerd bent voor de volksverzekeringen, heeft u ook geen recht meer op de voorzieningen uit deze verzekeringen. U moet zorgen voor Uw eigen verzekering in het emigratie land of in Nederland een speciale verzekering voor bijvoorbeeld ziektekosten en juridische bijstand regelen.

Voorbeeld van tijdelijke medische zorg in Nederland.

Na emigratie blijft u wel recht hebben op een AOW-uitkering vanaf uw 65ste. De uitkering zal echter lager zijn (tenzij u al 65 jaar was op het moment van emigratie), omdat u na de emigratie geen premie meer betaalt. Voor elk jaar dat u niet verzekerd bent, zal de uitkering met 2% worden gekort. Let op: of u een volledige AOW uitkering uitgekeerd kunt krijgen is tevens afhankelijk naar welk land u emigreert.

Wilt u na de emigratie toch volledig verzekerd blijven voor de AOW en ANW, dan kunt u hiervoor een vrijwillige verzekering afsluiten. U moet dan binnen één jaar na emigratie een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Kantoor Verzekeringen
Postbus 357
1180 AJ Amstelveen
telefoon (020) 656 52 09.

Als u een pensioen of een uitkering (bijvoorbeeld AOW, WAO of ANW) uit Nederland
blijft ontvangen, dan kon u onder bepaalde voorwaarden tot 1 januari 2006 de AWBZ-verzekering
vrijwillig voortzetten. De mogelijkheid tot vrijwillige verzekering voor de AWBZ is vanaf 1 januari 2006 komen te vervallen.

Voor meer informatie over volksverzekeringen kunt u ook kijken op www.svb.org of www.socialezekerheid.nl.

Meer over kosten van medicijnen in Europa.

Meer over speciale emigranten ziektekosten verzekeringen.

Meer over opmerkelijke zaken bij uitschrijven uit het bevolkingsregister.