Paspoort vernieuwen als niet ingezetene

07 apr 2015
Door Toos

Recentelijk zijn de regels voor het vernieuwen van een Nederlands paspoort voor niet ingezetenen aangescherpt.  Voor o.a. wereldreizigers die zich uit de gemeente hebben laten uitschrijven is er een extra hindernis opgeworpen. Een impressie van een paspoort vernieuwing door een wereldreiziger eind 2014.

Paspoort vernieuwen in Nederland

Het vernieuwen van een paspoort in Nederland was 5 jaar geleden een overzichtelijk traject voor de niet ingezeten Nederlander zonder vaste woon en verblijfplaats. Een Wereld Reiziger kon simpel naar het gemeentehuis van Den Haag om daar een nieuw paspoort aan te vragen. De doorloop tijd was ongeveer 2 weken met 2 bezoekjes aan het gemeentehuis in Den Haag.

Eind 2014 zijn de regels voor vernieuwen van het paspoort veranderd en is er bewijs nodig waar men woont. Voor iemand die de wereld bereist en zich daarvoor uit heeft laten schrijven volgens de gangbare regels, krijgt nu te maken met een maatregel die vernieuwing van het paspoort fiks in de weg staan. Bewijs van residentie elders is er simpelweg niet - wel een paspoort vol met visums en in dit geval ook een verlopen residentie visum.

De achtergrond van de nieuwe maatregels is te begrijpen. Bij uitgifte van een paspoort heeft de Nederlandse staat graag een woonadres of briefadres (zie verder onder). Nederlanders zonder vaste woon of verblijfplaats zijn in de normale burgerij immers uitzonderingen. De wereldreiziger valt nu blijkbaar ook in deze categorie.

Advies van de gemeente - Inschrijven in Gemeente

Na bellen met de gemeente Den Haag, de gemeente desk op Schiphol en de gemeente van de voormalige woonplaats in NL kwam een diffuus beeld naar voren. De regels zijn recentelijk veranderd en de gemeente ambtenaren heeft geen eenduidig antwoord op een niet ingezeten Nederlander zonder vaste woon of verblijfplaats die zijn paspoort vol met visa's wil vernieuwen.

Het advies van de gemeente ambtenaar? Laat u inschrijven in Nederland. Dit advies gaat geheel in tegen de officiële vestigingsregels in. Immers wonen in Nederland is helemaal niet het plan en al helemaal niet voor vernieuwing van een Nederlands paspoort. Daarnaast blijken de regels voor gemeentelijke inschrijving en uitschrijven ook behoorlijk zijn verscherpt.

Een impressie van de geldende regels in April 2015:

Voorwaarden inschrijving in Gemeente

1 geluk - het advies is gegeven per e-mail wat de gemeenste ambtenaar in de voormalige woonplaats heeft overtuigd om een gemeentelijke inschrijving voor vernieuwing van het paspoort te accepteren.
Inmiddels kan het zijn dat er inmiddels wel uitzonderingen zijn op de regels voor vergelijkbare paspoort aanvragen als niet ingezetene op wereldreis.

Het Briefadres - mogelijk alternatief?

Tijdens de belronders met diverse gemeentes kwam ook het Briefadres ter sprake. Dit is een officieel adres in het BRP (bevolkingsregister) waarop post voor een Nederlander zonder vaste woon of verblijfplaats aankomt.

De omschrijving van de rijksoverheid

"Als u geen woonadres heeft als bedoeld in de Wet Basisregistratie personen (BRP), kunt u zich in de BRP inschrijven op een briefadres (postadres). Dit kan ook wanneer u bijvoorbeeld in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijfhuis of een gevangenis zit of als u in een vaartuig of voertuig woont."

En meer in detail;

"Een briefadres is het adres waar een familielid of kennis er voor zorgt dat u post ontvangt van officiële instellingen, zoals bijvoorbeeld een oproep voor verkiezingen of post van de Belastingdienst. Deze persoon moet ervoor zorgen dat u de post persoonlijk ontvangt. Het is niet mogelijk een briefadres te hebben op een postbus of leeg adres. Wanneer u zich inschrijft met een briefadres onderzoekt de gemeente of u echt geen vast woonadres heeft. Het briefadres waarmee u zich laat inschrijven, moet een bekend adres zijn in de BRP."

Deze omschrijving bleek bij verdere navraag niet compleet. Het betreft hier mensen die (langdurig) IN Nederland verblijven en geen vaste woon of verblijfplaats IN Nederland hebben. Dit betreft dus niet de wereldreiziger die even in Nederland is voor aanvraag van een paspoort.

Het is dus maar net hoe de zaak wordt gepresenteerd aan de gemeente ambtenaar. Met een Briefadres kan wel een Nederlands paspoort worden aangevraagd. Tijdelijk in een Caravan of Camper in Nederland wonen lijkt een oplossing voor de wereldreiziger die zijn paspoort wil vernieuwen.

Een Briefadres is een tijdelijke registratie bij een andere ingezetene die op de expiratie datum automatisch verloopt. Met een bijna verlopen paspoort lijkt deze oplossing minder geschikt, de aanvraag van het Briefadres kan makkelijk langer duren dan een beproefde inschrijving in de gemeente.

Inschrijven gemeente voor vernieuwing paspoort

De meest gemakkelijke manier van inschrijven in een gemeente is bij familie. Voor beoordeling door de gemeentelijke ambtenaar komen de achternamen overeen en is er wellicht een voormalige inschrijving op het zelfde adres. Via vrienden of bekenden een gemeentelijke inschrijving regelen is lastiger. Een vertrouwensband kan helpen, immer de inschrijving op hun adres kan consequenties hebben voor bijvoorbeeld uitkeringen of subsidies. Daarnaast kan de (sociale of vrije sector) verhuurder bezwaar maken indien de woning een huurwoning is. In beide gevallen is schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner.

Aanvragen Paspoort - inschrijven gemeente

Voor diegene zonder familie en bekenden in Nederland is kamerhuur een oplossing. Het huurcontract is vereist bij inschrijving in de gemeente. Juist in deze categorie zijn er extra controles door de gemeente ambtenaar of rijksoverheid. Niet verwonderlijk, inschrijvingen op een woonadres werden op internet aangeboden voor hele andere doeleinden.

Na 1.5 week was de gemeentelijke inschrijving afgerond en kon een paspoort worden aangevraagd. De procedure op zich is niks speciaals en werkt zoals 5 jaar geleden. Na 1.5 week later lag het paspoort klaar bij de gemeentebalie.

Uitschrijven uit gemeente na vernieuwing paspoort

Direct uitschrijven uit de gemeente na ontvangst van het paspoort is niet aan te bevelen. Het nieuwe paspoort kan eenvoudig worden ingetrokken bij vermeend misbruik. De ambtenaar van de gemeente gaf aan dat 1.5 - 2 maand na ontvangst van het nieuwe paspoort beter was.

Daarnaast kan uitschrijven uit de gemeente niet (meer) per machtiging als er mensen op hetzelfde adres achter blijven. Aanwezigheid aan de gemeentebalie is vereist voor diegene die zich in deze situatie wil laten uitschrijven. Als wereldreiziger kan dit opnieuw een complicatie geven, de kans is immer groot dat er iemand op het ingeschreven adres achter blijft.

Er is 1 uitzondering. Een (tijdelijk) achtergebleven geregistreerde partner (getrouwd of via geregistreerd partnerschap) mag de ander schriftelijk afmelden op moment dat de achtergebleven partner zich ook uitschrijft en er niemand op het woonadres achterblijft.

Verplichte ziektekosten verzekering na inschrijving

Bij een gemeentelijke inschrijving is men verplicht zich te laten verzekeren voor ziektekosten. Omdat er al een ziektekosten verzekering liep bij een internationale  expat verzekeraar is hier geen actie ondernomen. De verwachting was dat er een brief zou komen over deze verplichting, maar die is in de periode van 3 maand niet bekomen. Blijkbaar is dit niet gekoppeld.

 

Tags: