Emigratie en middeling

Sterk wisselend inkomen bij emigratie

Als er sprake is van sterk wisselende inkomens waarbij u in het ene jaar veel belasting en premies volksverzekeringen moet betalen en het andere jaar weinig dan kan middeling voor u van belang zijn. Juist bij emigratie kan het inkomen in het eerste emigratie jaar sterk kelderen. Als daarvoor juist het bedrijf verkocht is of een baan is opgezegd dan kan inkomens middeling een (groot) belasting voordeel geven. Voorwaarde is wel dat u het keuzerecht kunt toepassen.

Emigratie kan een sterke daling van het inkomen veroorzaken
Emigratie kan een sterke daling van het inkomen veroorzaken

 
Voorbeelden voor niet-emigranten zijn:  sterk wisselende winsten uit onderneming, een sabbatical, een bijzondere bate in enig jaar, een grote aftrekpost in enig jaar.

Herrekening van inkomen

Middeling voorziet in een herrekening van belastbare inkomens van Box 1 (werk en woning) over een periode van 3 jaar (het middelingstijdvak).

Middeling van het inkomen verdeelt het inkomen over enkele jaren.
Middeling van het inkomen verdeelt het inkomen over enkele jaren.

 
Het is een methode waarbij de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen worden berekend alsof de inkomens van 3 opeenvolgende jaren gelijkmatig over die 3 jaren zijn verdeeld. De zo herrekende inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen worden vergeleken met de daadwerkelijk verschuldigde belasting en premies. Zijn de herrekende belasting en premies lager dan de daadwerkelijk verschuldigde, dan wordt het meerdere boven € 545 terugbetaald.

Middelings vereisten

Middeling van een sterk wisselend inkomen dient te voldoen aan een aantal vereisten. Een van de vereisten is dat er sprake moet zijn van binnenlands belastingplicht gedurende het gehele middelingstijdvak. Voor emigranten kan dit middels het keuzerecht.

Indien u gaat emigreren wordt u automatisch buitenlands belastingplichtige. U kunt middeling toe blijven passen indien u in elk jaar van het middelingstijdvak heeft gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, het zogenaamd toepassen van het keuzerecht.

Indien u in enig jaar niet verplicht verzekerd bent voor de volksverzekeringen, dan wordt de premies voor dat jaar niet meegenomen in de middelingsberekening.

Ook interessant : Belastingdienst wil naast de klant staan.