Emigratie en de belastingaangifte

Einde binnenlandse belastingplicht

Bij emigratie vervalt de binnenlandse belastingplicht en wordt men aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Daarbij aangenomen dat de belastingdienst overtuigd is van fiscale emigratie.

Over Nederlandse inkomsten, bijvoorbeeld uit (vroegere) dienstbetrekking en Nederlandse bezittingen zoals een huis moet de Nederlandse emigrant gewoon belasting betalen. De belastingplicht in het emigratieland komt hier uiteraard nog bij.

Keuzerecht bij belastingplicht

Een Nederlandse emigrant mag in het jaar van emigratie kiezen om gedurende het hele jaar als binnenlandse belastingplichtige behandeld te worden. (gelijk aan een inwoner van Nederland) Dit heet het keuzerecht.

Dit recht op keuze is echter alleen van toepassing bij emigratie naar een land binnen de EU of een land waarmee Nederland een belasting verdrag heeft en er sprake is van:

- A) inkomsten uit Nederland (loon uit dienstbetrekking, pensioen, uitkering) 
- B) winst uit onderneming in Nederland (met vaste inrichting),
- C) overige inkomsten uit arbeid in Nederland (met een vast middelpunt )
- D) winst uit aanmerkelijk belang [AB Hefffing] (aandelen, opties of winstbewijzen in een bv, nv of coöperatie)
- E) bezittingen in Nederland.(een pand of recht op winst uit Nederlandse onderneming )

Tevens is het gelijkheidsbeginsel voor gebruik van het keuzerecht niet van toepassing.

Als men na emigratie buitenlandse belastingplichtige is geworden, mag gekozen worden voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Deze keuzemogelijkheid geldt dus niet alleen voor het jaar van emigratie, maar ook voor de jaren na uw emigratie. Op de website van de belastingdienst kunt u zien met welke landen Nederland een belastingverdrag heeft.

Nederland heeft bijvoorbeeld een belastingverdrag met India
Nederland heeft bijvoorbeeld een belastingverdrag met India

 
Zonder de keuze als binnenlandse belastingplichtige, verliest men de voordelen die binnenlandse belastingplichtigen hebben, zoals renteaftrek van uw hypotheek en de persoonsgebonden aftrek.

Bovendien heeft men als buitenlands belastingplichtige geen recht meer op heffingskortingen. Hierdoor zijn heffingskortingen in het jaar van emigratie lager. In de jaren na emigratie vervalt het recht op heffingskortingen helemaal, tenzij men in Nederland verzekerd is voor de aow, Anw en/of awbz.

Een overzicht van de heffingskortingen bij binnenlandse belastingplicht via het keuzerecht.

Een uitspraak van het gerechtshof over het keuzerecht:  Recht op inkomens middeling via keuzerecht.

Keuzerecht door gelijkheidsbeginsel

Voor emigranten buiten de Europese Unie naar een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft is het keuzerecht niet van toepassing. Dit is in Oktober 2011 nogmaals bevestigd door de hoge raad in een zaak waar het gelijkheidsbeginsel is aangevoerd als reden voor toepassing van het keuzerecht.

Lees de uitspraak:

Discriminatie van de buitenlandse belastingplichtige die niet in een verdragsstaat woont.

Voornaamste reden is dat de Nederlandse staat - door ontbreken van een belastingverdrag - niet kan controleren of het opgegeven wereldinkomen ook klopt door uitwisseling van gegevens met het emigratie land.

Een voorbeeld van keuzerecht

Stel u vertrekt uit Nederland en leeft langere tijd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. U heeft daarvoor huis en haard verkocht en alle binden met Nederland verbroken, op een Nederlands paspoort en een bankrekening na.

In dit land werkt u af en toe als freelancer voor een Nederlandse onderneming gevestigd in Nederland. Dit inkomen verdient u in het buitenland. Een motivatie om het keuzerecht toe te passen is omdat u in het buitenland een huis heeft en de hypotheek rente daar niet kan aftrekken.

In deze situatie kunt u het keuzerecht niet toepassen omdat u niet in 1 van de categorieën van A t/m E valt. Immers het werk wordt verricht in het buitenland, u heeft geen onderneming in Nederland (met vaste inrichting) of inkomsten uit overige arbeid via een vast Nederlands middelpunt. Het inkomen kan daarom alleen in het buitenland worden aangegeven.

Een bezitting in Nederland kan toepassen van het keuzerecht zekeren
Een bezitting in Nederland kan toepassen van het keuzerecht zekeren.

 
Het keuzerecht zou wel van toepassing zijn zodra u een Nederlands pensioen heeft of bijvoorbeeld participeert in een Nederlandse onderneming als investeerder.

Het keuzerecht in opspraak - inhaalregeling en terugploegregeling.

Aangifte van het wereldinkomen

Als u kiest voor binnenlandse belastingplichtige, moet u zowel in Nederland als in het land waar u woont, alle  Nederlandse als de buitenlandse inkomsten als het zogenoemde wereldinkomen in de belastingaangifte opnemen. U hoeft echter niet over dezelfde inkomsten in beide landen belasting te betalen. In de aangifte kunt u dubbele belasting voorkomen voor de inkomsten waarover het andere land belasting mag heffen. Dit is geregeld in het belastingverdrag.

Als u kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, blijf u bijvoorbeeld recht houden op:

- heffingskortingen (kortingen op de belasting; de korting geldt in het algemeen voor het premiedeel);
- aftrek van (hypotheek)rente en kosten van geldleningen voor de eigen woning in het buitenland;
- een heffingsvrij vermogen in box 3;
- persoonsgebonden aftrek, zoals aftrek van ziektekosten of andere buitengewone uitgaven.

Daarnaast is inkomsten middeling mogelijk.

Aangifte niet op tijd? Voorkom een boete van € 226,- door aanvraag van uitstel.

Als u met uw fiscale partner beiden kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, heeft u beiden meestal recht op de genoemde voordelen. Bovendien kunt u dan bijvoorbeeld gebruik blijven maken van uitbetaling van de heffingskorting aan de minstverdienende partner.

Het kan ook nadelig zijn om te kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Het Nederlandse belastingtarief kan bijvoorbeeld hoger zijn dan het belastingtarief dat geldt als u niet kiest voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Ook kunnen sommige aftrekposten over een periode van acht jaar teruggedraaid worden als u in een bepaald jaar niet meer voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige kiest.

Ook interessant : Belastingdienst wil naast de klant staan.